• Hektaş Oread 480 SC Böcek İlacı

OREAD 480 SC

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 480 g/l Spinosad

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)


Uygulama Şekli

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı koşullarda yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
OREAD® dan en iyi sonucu alabilmek için tavsiye dozunda kullanılması şarttır. Su ile hemen karıştığında her türlü ilaçlama alet ve ekipman ile beraber uygulanabilir. OREAD® mide ve temas etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan, uygulama sırasında bitkinin tüm yüzeyinin kaplanmasına özen gösterilmesi gereklidir.

Bağda salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-derece ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Bağda bağ tripslerine karşı yapılacak olan mücadelede, uygulama ilkbaharda asmalarda gözler uyanmaya başlayıp ilk yaprakçıklar görüldüğünde, zararlının popülasyon yoğunluğu yaprak başına 2-3 trips seviyesine ulaştığında yapılır.

Domateste domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşıksa uygulama yapılır.

Domateste pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmeidir.

Hıyarda yaprak galerisineklerine karşı yaprak galerisinekleri erginlerinin çıkışını belirlemek amacıyla dekara 1 adet olmak üzere sarı yapışkan tuzak, bitkinin 10-15 cm yukarısına asılır. Bir dekarlık alanda en az 30 bitki seçilir. Bu bitkilerin alt, orta ve üst yaprakları toplanarak sayım yapılır. Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4, büyük yapraklı bitkilerde 10 larva tespit edilirse uygulamaya karar verilir. Bitki koruma ürününün seçiminde yararlı türlerin korunması açısından, yararlılara olumsuz etkisi en düşük bitki koruma ürünleri tercih edilir.

Biber ve patlıcanda çiçektripsine karşı küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler altında trips ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt larva ve yumurtaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta çizgili yaprakkurduna karşı yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

Çilekte çiçek tripsine karşı çilek tarlası farkı yönlerden rastgele gezilerek en az 100 çiçek kontrol edilir. En erkenci çeşidin çiçeklenmesinden itibaren haftada en az 1-2 kez kontrol edilir. Popülasyon yoğunluğu ortalama 10 trips/çiçek olduğunda uygulama yapılır. Uygulamalar polinatör faaliyetinin en az olduğu çiçeklenme öncesi veya bitkilerin %10’u çiçek açmadan önce yapılır.

Antepfıstığında antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzerinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide şeftali güvesine karşı bahçeye cinsel çekici tuzak asılır. Tuzakta ilk kelebek yakalandıktan 10 gün sonra ilk uygulama yapılır. Bu yöntemlere göre yapılan ilk uygulamadan sonra, bitki koruma ürününün etki süresine göre 15-20 gün arayla, hasada 15-20 gün kalana kadar uygulamaya devam edilebilir.

Fındıkta fındık kurduna karşı meyveler mercimek iriliğine geldiği dönemlerde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
OREAD®
 adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 5 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için OREAD®’ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Dikkat: HEKTOLINEUM® yanlızca serada yetiştirilen hıyarda zarar yapan yaprak galerisinekleri ve antepfıstığında zarar yapan antepfıstığı psillidine karşı OREAD® ile tank karışımı yapılarak kullanılmalıdır ve ücretsizdir.

Ürün AdıBitki AdıZararlı AdıKullanma dozuSon ilaçlama ile hasat arasındaki süre
OreadŞeftaliŞeftali güvesi (Anarsia lineatella)30 ml/ 100 L su (larva)14 gün
OreadPatlıcan (sera)Çiçek tripsi ( Frankliniella occidentalis)20 ml/da (larva, ergin)3 gün
OreadPatatesPatates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)10 ml/ da (larva, ergin)3 gün
OreadPamukYeşilkurt (Helicoverpa armigera)12,5 ml/da (larva)28 gün
OreadPamukPamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)25 ml/da (larva)28 gün
OreadPamukÇizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua)25 ml/da (larva)28 gün
OreadHıyar (Sera)Yaprak galerisinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis))25 ml OREAD + 125 ml HEKTOLINEUM®/ 100 L su (larva)3 gün
OreadFındıkFındık kurdu (Curcilio nucum)15 ml/da (ergin)14 gün
OreadDomates (sera)Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)30 ml/ 100 L su (larva)3 gün
OreadDomates (sera)Domates güvesi (Tuta absoluta)25 ml/ 100 L su (larva)3 gün
OreadÇilekÇiçek tripsi ( Frankliniella occidentalis, Frankliniella intonsa)20 ml/da (larva, ergin)3 gün
OreadBiber (Sera)Çiçek tripsi ( Frankliniella occidentalis)20 ml/da (larva, ergin)3 gün
OreadBağ*Salkım güvesi (Lobesia botrana)10 ml/100 L su (larva)7 gün
OreadBağ*Bağ tripsleri (Anaphothrips vitis, Drepanothrips reuteri, Haplothrips globiceps)20 ml/da 100 L su (larva, ergin)14 gün
OreadAntepfıstığıAntepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)10 ml OREAD + 125 ml HEKTOLINEUM® / 100 L su (nimf, ergin)14 gün

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Hektaş Oread 480 SC Böcek İlacı

  • Marka: Hektaş
  • Ürün Kodu: HKTS-030
  • Stok Durumu: stokta bitti
  • 0,01 TL

  • Vergiler Hariç: 0,01 TL

Etiketler: hektaş, oread