• Hektaş Deltharin 2.5 EC 250 ml Böcek İlacı

Hektaş Deltharin 2.5 EC 


Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Formulasyon : EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj : 1 lt, 500 ml, 250 ml, 100 ml


Özellikler


Kontakt ve mide zehiri etkili sentetik piretroidtir. Ani etkilidir.

Uygulama Şekli


Elma İçkurdu: Elma içkurduna yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelisinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundururak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.
Bağda Dürmece: İlkbaharda larvaların kışlaklardan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten ititbaren 10 ve 30 sonra yapılmalıdır.


Mercimekte Hortomlu Böceğe karşı: Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu dönemlerde bitkiler 5-10 cm boyundayken 1 kez ilaçlama yapılır.


Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.
Armut Psilidine karşı; Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 7-10 gün içerisinde ilaçlama yapılması gerekir.
Mısır kurdu ve mısır koçan kurduna karşı; ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.


Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.


Patlıcanda Beyaz Sineğe Karşı: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu zaman saptanan alana köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Kabak Tütün Beyaz Sineğine karşı; Beyaz sinek ile bulaşık olduğu zaman saptanan alana köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Domateste, yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.


Fasulye Yaprak Biti: Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50; Patlıcan, Kabakgiller ve Lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadele edilir.


Elma ağ kurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.


Antepfıstığı - Antepfıstığı psillidi: Mayıs ayı başından itibaren haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Şeker pancarının çimlenmesi ile birlikte mücadeleye başlanmalıdır.
Patates Böceğine Karşı; Günlük ortalama 14-15C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemde rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. 1. döle karşı uygulama yapılacakca, bitkilerde ilk olgun larvalar (4. dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. 2. döle uygulama yapılması ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40'a kadar çıkmaktadır.
Ekin kanbur böceğinde; yüzey ilaçlaması yapılır.


Zeytin karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır, bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın dört yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dilşiler kontrol edilerek yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50'sinin açıldığı devrede 1., %90'nının açıldığı devrede ise
2. uygulama yapılır.


Zeytin Sineği Karşı: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin Sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.


Zeytin Güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir, ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde %10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne 1 ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10'nunda canlı 'yumurta + larva' olduğunda ilaçlama yapılır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu:
Çoklu karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün AdıBitki AdıZararlı AdıKullanma dozuSon ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Deltharin 2.5 ECZeytinZeytin sineği (Bactrocera oleae)25 ml/100 lt su3 gün
Deltharin 2.5 ECZeytinZeytin karakoşnili (Saissetia oleae)25 ml/100 lt su3 gün
Deltharin 2.5 ECZeytinZeytin güvesi (Prays oleae)30 ml/100 lt su3 gün
Deltharin 2.5 ECŞekerpancarıŞekerpancarı piresi (Chaetocnema sp.)25 ml / da3 gün
Deltharin 2.5 ECŞekerpancarıKalkan Böcegi (Cassida spp.)25 ml / da3 gün
Deltharin 2.5 ECŞekerpancarıBozkurt (Agrotis spp.)25 ml / da3 gün
Deltharin 2.5 ECPatlıcan (sera)Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci)100 ml/ da (Larva,pupa,ergin)3 Gün
Deltharin 2.5 ECPatatesPatates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)30 ml / da3 gün
Deltharin 2.5 ECNohutHortumlu böcek (Sitona spp.)50 ml / da3 gün
Deltharin 2.5 ECNohutApion (Apion arrogans)50 ml/da3 gün
Deltharin 2.5 ECMısırKoçan kurdu (Sesamia spp.)50 ml / da 15 gün ara ile 3 uygulama3 gün
Deltharin 2.5 ECMercimekYeşilkurt (Helicoverpa armigera)20 ml/da3 Gün
Deltharin 2.5 ECMercimekMantolu böcek (Amicta oberthuri)30 ml/da3 Gün
Deltharin 2.5 ECMercimekHortumlu böcek (Sitona spp.)50 ml/da3 Gün
Deltharin 2.5 ECMercimekApion (Apion arrogans)50 ml/da3 Gün
Deltharin 2.5 ECKirazKiraz sineği (Rhagoletis cerasi)25 ml/100 lt su, ergin3 gün
Deltharin 2.5 ECKabakgillerTütün beyaz sineği (Bemisia tabaci)100 ml/da3 Gün
Deltharin 2.5 ECHububatSüne (Eurygaster spp.)30 ml / da, 1-3 dönem nimf 50 ml / da, 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin3 gün
Deltharin 2.5 ECHububatHububat Hortumlu böceği (Pachytychius hordei)30 ml / da3 gün
Deltharin 2.5 ECHububatEkin kambur böceği (Zabrus spp.)20 ml / da (Satıh uygulaması)3 gün
Deltharin 2.5 ECFındıkKır tırtılı (Lymantria dispar)30 ml/100 l su3 Gün
Deltharin 2.5 ECFasulyeYaprak biti (Aphis spp.)50 ml / da3 Gün
Deltharin 2.5 ECElmaElma iç kurdu (Cydia pomonella)15 ml / 100 lt. su3 gün
Deltharin 2.5 ECElmaElma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus)5 ml/100 lt su3 Gün
Deltharin 2.5 ECDomates (sera)Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)50 ml / da, Larva3 Gün
Deltharin 2.5 ECBağ*Salkım güvesi (Lobesia botrana)30 ml/100 l su3 gün
Deltharin 2.5 ECBağ*Dürmece (Spargonothis pilleriana)50 ml / 100 lt. su3 gün
Deltharin 2.5 ECAyçiçeğiKır tırtılı (Lymantria dispar)30 ml/100 l su3 Gün
Deltharin 2.5 ECAyçiçeğiÇayır tırtılı (Loxostege sticticalis)25 ml/100 l su3 Gün
Deltharin 2.5 ECArmutArmut psillidi (Cacopsylla pyri)50 ml / 100 lt. su3 gün
Deltharin 2.5 ECAntepfıstığıAntepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)30 ml / 100 lt. su3 gün

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Hektaş Deltharin 2.5 EC 250 ml Böcek İlacı

  • Marka: Hektaş
  • Ürün Kodu:HKTS-007
  • Stok Durumu:stokta bitti
  • 0,01 TL

  • KDV Hariç:0,01 TL

Etiketler: hektaş, deltharn, Hektaş Deltharin 2.5 EC