Ot ilaçları (Herbisitler)

Ot ilacı, (Herbisit), Yabancı otlarla mücadelede kullanılan zirai ilaçtır. Genel anlamda, yabancı otları öldürmede veya normal gelişimini önlemede kullanılan kimyasal maddelerin tümüne birden herbisit denir.

Herbisit bitkilerde toksik etki oluşturur. Herbisit, ağaçların kökleri veya yaprakları tarafından alınırsa ağaçlar bu durumdan olumsuz etkilenir.

Bordo Bulamacı’nın asma mildiyösü hastalığına karşı kullanılışı sırasında, 1896 yılında bu bulamacın bağlardaki yabancı otları da öldürdüğü dikkati çekmiş ve bu tarihten itibaren kültür bitkisi içerisindeki yabancı otlara karşı kimyasal mücadele üzerinde çalışmalar başlamıştır. 1900 yılından itibaren de sülfürik asit, demirsülfat, bakırnitrat, amonyak ve bazı potasyum tuzları herbisit olarak kullanılmıştır.


Bugün hızlı bir gelişme süreci içerisinde bulunan herbisitleri kesin bir sınıflandırmaya tabi tutmak hemen hemen imkânsızdır. Birçok araştırıcı herbisitleri kendi maksatlarına uygun düşecek şekilde çok değişik olarak sınıflandırmışlardır.


Kültür bitkisinin ekim ve çıkışı esas alınarak yapılan sınıflandırmada:


Ekim öncesinde kullanılan herbisitler (pre-plant)

Çıkış öncesinde kullanılan herbisitler (pre-emergence)

Çıkış sonrası kullanılan herbisitler (pos-temergence)

Bu şekilde herbisitler 3 gruba ayrılarak incelenir.


Herbisitlerin atıldığı yer esas alınarak yapılan sınıflandırmada ise:


Toprağa atılan herbisitler

Yaprağa atılan herbisitler

olarak 2 gruba ayrılarak incelenir.


Diğer bazı araştırıcılar ise herbisitleri;


Seçici olmayan herbisitler (total herbisitler)

Seçici herbisitler (selektif herbisitler)

olmak üzere 2 ana grupta toplanmaktadırlar. Bu son sınıflandırma şekli tarımla uğraşanlar için daha gerçekçidir.


YASAL DÜZENLEME: 13 Şubat 2019 Çarşamba tarih ve 30685 sayılı Resmi gazetede yayınlanan BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK metninde;

MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış olan bitki koruma ürünlerinin internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

Şeklinde belirtilen düzenlemeye istinaden bu başlıkta gösterilen ürünlerin sayfa stoğu yoktur ve internetten satışı yapılmayıp sadece bilgilendirme maksatlı yayınlanmaktadır. 

Zirai mücadele ilaçlarını sadece Bakanlıkça satışa yetkilendirilmiş ve Ziraat mühendisi nezaretinde satış yapan, gerekli kullanım, güvenlik, kalıntı riski gibi durumlar hakkında ayrıntılı bilgi alabileceğiniz Bitki Koruma Ürünü Bayiilerinden temin etmeniz başta siz olmak üzere yetiştirdiğiniz ürününüz, halk sağlığı, doğal hayat ve çevre açısından son derece önem arz etmektedir.AGRO, Acanto®, Acrecio, Agixa™, Aktif, Armut, Aubaine™, Bakır, Baxiga™, Bağ, Bağda, Bir, Breaker, Breaker®, Breaker™, Buğday, Buğdayda, Buğdayı, CB, CORTEVA, Cent, Cent-7®, Cent-7™, Cherokee, Cherokee®, Citadel, Citadel®, Clincher, Clincher®, Clip®, DOW, DUPONT, Darıcan, Delegate, Delegate®, Dithane, Dithane®, Domates, Doğru, Duo, E, EW, EXTRA, Equation®, Extra, Ferriplex, Flo, GALLANT®, Gallant, Goal, Goal®, Gold, Güvesi, Güvesine, Indar, Indar®, Instinct, Instinct™, Iscolast™, Isoclast™, Isoxaben, KOCIDE®, Kanola'da, Kanola'daki, Karathane, Karathane®, Kerb, Kerb®, Külleme, Kız, LANCELOT®, LANNATE®, LASER®, LONTREL®, Lancelot, Lannate®, Laser, Lontrel, M, M-45, MIKADO®, MUSTANG®, Max, Mikado, Mikado®, Mustang, NPK, NeoEC, Nitrojen, OD, Organik, PILAR®, POLLIFLOR, PORTER®, PRODIGY®, Pilar®, Plus, Porter, Pro, Prodigy, Proquinazid, Psillidinin, RADIANT®, REBELEX®, RELDAN, RELDAN®, Radiant, Rebelex, Reldan, Rinskor™, SC, SPINTOR™, SUCCESS®, SUPER, SYSTHANE®, Sahip, Salkım, Special, Spintor, Stabilizatörü, Success, Super, Systhane, TALENDO®, TAROT®, TARZEC™, TRANSFORM®, TREVISTAR®, Tarot®, Tarzec, Transform™, Trevistar, Trips, UPHOLD®, Uphold, Uzun, WG, WHEATER™, Yabancı, Yabani, Yepyeni, akdeniz, aktif, aktifle, alanlarında, alışılmışın, anda, ani, appresorium, arkasından, arpa, arpayı, aynı, azottan, bahçelerinde, bağ, bağda, başarı, başarılı, başına, benzersiz, besin, beyaz, bile, bileşenleri, bileşim, bir, birlikte, birçok, biti, bitine, bitkilerde, bitkilerine, bitkisinin, bitleriyle, bor, buğday, buğdayda, buğdayı, buğdayın, böcek, bırakmayan, da, daha, dahil, dar, darıcan, dağılabilir, de, demir, depolanan, derecede, devreden, dikeni), dil, direnç, dirençli, domates, dostu, doğal, doğaya, dönemde, dışında, eden, eder, ederek, edici, edilen, edilmesi, ekilecek, ekiliş, ekonomik, eksikliğini, elemenleri, elma, elmada, emici, emniyetli, en, engeller, ergin, eriyerek, erken, etki, etkili, etkiye, etkiyi, etmek, etmemizi, etmeninin, etmenize, eşsiz, faydalanır, fermantasyon, formülasyonda, fosforlu, fungisittir, gelincik, gelmenize, gengel, geniş, gerçek, getiren, getirir, geçirir, gibi, gideren, granül, gübre, gübredir, gübresine, gücü, gün, güvenli, güvesi, güvesine, güçlü, hakimiyet, halde, hale, hardal, hardala, harekete, hasada, hastalık, hastalıklarla, hastalıklarına, hastalığına, haşerelere, haşereye, hem, henüz, herbisitidir, herbisittir, hidroksit, hıyar, hızlı, hızlıca, ideal, iki, ilacıdır, ilaçlamadan, ilaçtır, ile, imkan, insana, insektisittir, itibaren, iç, içerdiği, içeren, içerisindeki, içeriğindeki, için, kabuklubit, kalan, kalite, kalıcı, kalıntı, kanatan, kanola'daki, kanolada, kanoladaki, kanolaya, karaleke, karalekeye, karpuz, karpuzda, karşı, kavun, kaybına, kaynağıdır, keşif, kiraz, kolayca, kontakt, kontrol, kontrolü, kontrolünde, koruma, korumayı, koruyucu, koşullarına, kullanabileceğiniz, kullanıcıya, kullanılan, kurduna, kurdunu, kökleri, köşeli, küllemesine, küllemeye, kültür, küsküt, madde, maddelerinin, maddeli, maddesi, maddesinin, mahsüle, mahsülümüzün, mahsülünüzü, maksimum, mekanizması, mevcut, mevye, meydana, meyve, mildiyö, mildiyösü, molekülü, monilya, mücadele, mücadelede, mücadelesi, mücadelesinde, mükemmel, mısır, mısırda, mısırınız, nesil, nimflerini, olamsını, olan, olarak, olduğu, olmaktadır, olup, olur, oluşumu, oluşumuna, organik, ortak, ot, otlar, otlara, otları, otların, otu, otuna, pamukta, papatya, pas, patates, patateste, pek, performans, potansiyeline, püsküllü, rahatlatır, sahalarında, sahip, salkım, sandalye, sap, sarsmadan, sarı, sayesinde, saygılı, sazı, sağlar, sağlayan, sebebiyle, sebep, selektif, sertifikalı, sinek, sineği, sineğine, sistemik, sonbaharda, sonra, sonraki, sonrası, sonuç, sorun, soğan, soğanda, spektrumlu, spor, stres, su, suda, sunan, sunar, suyuna, süre, süreli, süresi, sıra, tam, tamamen, tarladaki, tarlalarında, tarım, tasarruf, tavsiye, tedavi, tek, teknoloji, temel, teşvik, thripsi, toprakta, toprağı, trips, tutumuna, türleri, türlerinin, türüne, tütün, tütündeki, ulaşmanıza, ulaşmasına, unlubit, uygulanan, uyumu, uzun, ve, verim, verime, vermeyen, yabancı, yabancıotların, yabani, yanı, yanıklığı, yapan, yapmadığı, yaprak, yaprakbiti, yapraklı, yapılmayan, yapışkan, yararlı, yardımcı, yavşan, yeni, yoncada, yulaf, yönetimi, yüksek, yıllık, yıılık, zamanda, zamandan, zamanında, zarar, zararlı, zararlılarına, zeytin, zor, Çeltiksi, Çevre, Çiçek, Üç, çabuk, çayır, çeltik, çeltikte, çeşitli, çim, çiçeklenmeye, çok, çözüm, çözümdür, çözümü, çözümüdür, çözünür, çıkış, öldürücüdür, öldürücülükte, öldürücülüktedir, önemli, özelliklere, üreticisine, ürün, ürüne, ürünü, üstesinden, üstün, üzerinde, İçeriğindeki, şekerpancarı, şekerpancarında, şelatlı, HEKTAŞ FUNGUSİTLER, Aldeid® 200 g/l - Azoxystrobin, 125 g/l - Difenoconazole, Alfosetil® 80 WP %80 - Fosetyl-AL, Atreus® 310 g/l - Pyrimethanil, 95 g/l - Trifloxystrobin, Axxess® 450 g/l - Prochloraz, Barrier® 35 DS %35 - Metalaxyl, Besentia® %4,8 - Cymoxanil, %57 - Metiram, Biella® 200 g/l - Pyrimethanil, 125 g/l - Tebuconazole, Bordoflow® 124 g/l - Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı, Buracia® 500 g/l - Fenhexamid, Caira® 250 g/l - Azoxystrobin, Calleon® SC 357,5 g/l - Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid, Captan'H %50 - Captan, Cebir® 12,5 g/l - Fludioxonil, 5 g/l - Metalaxyl, Ceres® %30 - Cymoxanil, %22,5 - Famoxadone, Click® %70 - Dithianon, Cuppomaster® 317 g/l - Chlorothalonil, 317 g/l - Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid, Curzeb® 50 WP %45 - Mancozeb, %5 - Cymoxanil, Domark® 10 EC 100 g/l - Tetraconazole, Electis® 75 WG % 66.7 - Mancozeb, % 8.3 - Zoxamide, Emthane® 75 WG %75 - Mancozeb, Evreka® 250 g/l - Flutriafol, Expert® Team %39,75 - Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid, %4,2 - Cymoxanil, Finesulfur® 80 WG %80 - Kükürt, Fragman® 50 WG , Fudine® 500 SC 500 g/l - Dodine, Fumazin® M-45 %80 - Mancozeb, Fumazin® M-45 Blue % 72 - Mancozeb, Gunner® , Hekcap® 50 F 500 g/l - Captan, Heksil® DS 2 %2 - Tebuconazole, Hekta® Süper 60 g/l - Tebuconazole, Hektaneb® M-22 % 80 - Maneb, Hektanil® %75 - Chlorothalonil, Hektanil® 500 SC 500 g/l - Chlorothalonil, Hektaş Aktor® 500 g/l - Imazalil, Hektaş Bakır® %50 - Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid, Hektaş Bordo® 20 WP %20 - Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı, Hektaş Bordo® Flowable 124 g/l - Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı, Hektaş Ceremony® 42 g/L - Prothioconazole, 150 g/L - Prochloraz, Hektaş Crash® 361,1 g/l - Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit, Hektaş Göztaşı® %25 - Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat, Hektaş Hydrocop® 77 WP %50 - Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit, Hektaş Pluto® WG %45,6 - Cymoxanil, %15 - Trifloxystrobin, Hektaş Volon %35 - Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit, Hekthiram® Forte %80 - Thiram, Hektolex® 50 WP %50 - Tolclofos-methyl, Hektolex® T 50 WP %30 - Thiram, %20 - Tolcolofos methyl, Herkül® %37,5 - Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid, %20 - Maneb, Latis® 100 g/l - Azoxystrobin, 80 g/l - Tetraconazole, Magical® 250 EC 250 g/l - Difenoconazole, Manchet® %76 - Ziram, Mattock® 50 WP %50 - Cymoxanil, Miracle® 25 WP %25 - Tebuconazole, Nimbus® 24 EC 245 g/l - Myclobutanil, Open® 72 SL 722 g/l - Propamocarb-HCl, Penrival® 100 EC 100 g/l - Penconazole, Proguard® 600 600 g/l - Fosforoz Asidi, Quartette® 70 WP %70 - Thiophanate methyl, Rhythm® SC 300 g/l - Pyrimethanil, Shako-Cop® 5 E 51,4 g/l - Metalik bakıra eşdeğer yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları, Shuttle® 400 g/l - Flusilazole, Sloop® MZ %9 - Dimethomorph, %60 - Mancozeb, Sound® 360 SL 360 g/l - Hymexazol, Theory® 150 g/l - Cyprodinil, 100 g/l - Fludioxonil, Tirade® Süper 25 EC 250 g/l - Triadimenol, Trailer® %50 - Trifloxystrobin, Trooper® 72 WP %64 - Mancozeb, %8 - Metalaxyl, Vitavax® 200 FF , HEKTAŞ İNSEKTİSİTLER, Arrivo® 25 EC 250 g/l - Cypermethrin, Battalion® 100 EC 100 g/l - Bifenthrin, Cameo® 240 g/l - Methoxyfenozide, Capito® 75 g/l - Indoxacarb, 18 g/l - Abamectin, Cayenne® , Deltharin® 2.5 EC 25 g/l - Deltamethrin, Dimilin® SC 48 480 g/l - Diflubenzuron, Doctrine® , Dolmen® 400 SC , Gremlin® 150 g/l - Indoxacarb, Hawk® 25 EC , Hekalfa® 20 EC 200 g/l - Esfenvalerate, Hekplan® 20 SP %20 - Acetamiprid, Hektaş Albedo® 50 g/l - Buprofezin, 6,2 g/l - Deltamethrin, Hektaş Arkaz® 500 g/l - Pirimiphos methyl, Hektaş Gredi® %50 - Flonicamid, Hektaş Linus® 227 g/l - Chlorpyrifos-methyl, Hektaş Zodiac® 100 g/l - Spirotetramat, Hekthion® 25 WP %25 - Malathion, Hekthion® 65 EM , Hekthroid® EC 050 50 g/l - Cyfluthrin, Hekvidor® 350 SC 350 g/l - Imidacloprid, Hekvidor® 600 FS 600 g/l - Imidacloprid, Maestro® 5 EC 50 g/l - Lambda-cyhalothrin, Malinois® 240 g/l - Tau-fluvalinate, Marshal® Power 15 g/l - Zeta-cypermethrin, Muligan® 100 g/l - Pyriproxyfen, Neemarin® %5 - Emamectin benzoate, Nu-Lure® %44 - Hidrolize edilmiş Mısır Gluteni, Oread® 480 g/l - Spinosad, Poligor® 400 g/l - Dimethoate, Pusula® 240 g/l - Thiamethoxam, Süper Hektamethrin® 100 EC , Sutra® 50 CS 50 g/l - Lambda-cyhalothrin, Takumi® %20 - Flubendiamide, Tasmet 50 WP %50 - Phosmet, Trowel® 050 EC 50 g/l - Lufenuron, Venti® 240 g/l - Thiacloprid, HEKTAŞ HERBİSİTLER, Badoks® 720 WG %38 - Thifensulfuron methyl, %19 - Tribenuron methyl, %15 - Metsulfuron Methyl, Bonaflan® WG %60 w/w - Benfluralin, Clean Up® 480 g/l - Glyphosate isopropylamin tuzu, Cowboy® 240 EC 240 g/l - Clodinafop-propargyl, 60 g/l - Cloquintocet-mexyl (Safener), Cowboy® 80 EC 80 g/l - Clodinafop-propargyl, 20 g/l - Cloquintocet-mexyl (Safener), Dalia® 400 SC 420 g/l - Bispyribac-sodium, Elpis® , Ester H® 480 g/l - 2,4-D Asite eşdeğer Isooctylester, Fedora® 200 g/l - Cyhalofop-butyl, Formula Super® 5 EC 50 g/l - Quizalofop-p-ethyl, Frame® , Fullspeed® 40 g/l - Nicosulfuron, Handle® 200 g/l - Bromoxynil octanoate, 200 g/l - MCPA isoocylester, Heckate® 600 g/l - Aclonifen, Hektafermin® 500 g/l - 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu, Hektaş Aries® 450 g/l - Linuron, Hektaş Choose® 441 g/l - Glyphosate potasyum tuzu, Hektaş Drago® 85 g/l - Ethofumesate, 68 g/l - Phenmedipham, 54 g/l - Desmedipham, Hektaş Hora® 30 g/l - Mesosulfuron-methyl, 90 g/l - Mefenpyr-diethyl (safener), Hektaş Logos® 915 g/l - S-metolachlor, 45 g/l - Benoxacor (Safener), Hektaş Spica® 400 g/l - Propyzamide, Hektaş Zenon® 45 g/l - Pinoxaden, Hektazone® 48 SL 480 g/l - Bentazone, Hektazone® Extra 400 g/l - Bentazone, 60 g/l - MCPA, Hektazone® Super 250 g/l - Bentazone, 125 g/l - MCPA, Hekturon® 25 EC 250 g/l - Oxadiazon, Herald® Super 108 g/l - Haloxyfop - p - methyl ester, Herbimat® 330 EC 330 g/l - Pendimethalin, Knock Out® , Laguun® 350 SC 350 g/l - Metribuzin, Magnolia® M 80 g/l - Dicamba, 340 g/l - MCPA, Mentor® 240 g/l - Oxyfluorfen, Monett® 37,5 g/l - Mesotrione, 15 g/l - Nicosulfuron, Orlate® EC 720 g/l - Molinate, Padlock® 116,2 g/l - Clethodim, Padlock® 240 EC 240 g/l - Clethodim, Pavilion® Extra 129 g/l - Phenmedipham, 34 g/l - Desmedipham, Phaeton® 100 100 g/l - Clopyralid, Resital® Duo 452,42 g/l - 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE), 6,25 g/l - Florasulam, Tesla® 6 g/l - lodosulfuron-methyl-sodium, 30 g/l - Mesosulfuron-methyl, 90 g/l - Mefenpyr-diethyl (Safener), Tess® 80 g/l - Ethofumesate, 65 g/l - Phenmedipham, 50 g/l - Desmedipham, 26 g/l - Lenacil, Trivela® 240 g/l - Ioxynil, Walnus® Süper 69 g/l - Fenoxaprop-p-ethyl, 33 g/l - Cloquintocet mexyl (safener), Zoekon® Süper 244 g/l - Chloridazon, 150 g/l - Triallate, HEKAŞ AKARİSİTLER, Croshe® %20 - Tebufenpyrad, Delos® 110 g/l - Etoxazole, Floramite® 240 SC 240 g/l - Bifenazate, Hektaş Fibon® 240 g/l - Spiromesifen, Lybeer® 500 g/l - Clofentezine, Puzzle® 20 WP %20 - Pyridaben, Quiz® 550 g/l - Fenbutatin oxide, Smach® 240 g/l - Spirodiclofen, Torpedo® EC 18 g/l - Abamectin, Twister® 5 EC 50 g/l - Hexythiazox, HEKTAŞ Fumigantlar ve Nematisitler, Mocap® 10 G , Mocap® 20 EC , Nemacur® 400 EC , Rotabent® 510 g/l - Metam Potasyum, Versus® 150 EC 150 g/l - Fosthiazate, Vocal® 10 G %10 - Fosthiazate, HEKTAŞ Bitki Gelişim Düzenleyicileri, Derim Extra® 720 g/l - Ethephon, Derim Extra® 48 SL 480 g/l - Ethephon, Gauss® 720 g/l - Ethephon, 45 g/l - Cyclanilide, Hek-Gibb® , Hektaş Despina® 18,8 g/l - 6-Benzyladenin, 18,5 g/l - Gibberellin A4/A7, Hektaş Genesiss® 200 g/l - Carfentrazone-ethyl, 30 g/l - Diuron, Megahix® 50 g/l - Mepiquat chloride, Royal MH-30 186,5 g/l - Maleic hydrazide, Royaltac® 679 g/l - N-decanol, HEKTAŞ KIŞLIK YAĞLAR, Hektaş Sarritor® 800 g/l - Parafinik Mineral Yağ, Hektaş Script® 700 g/l - Mineral yağ, 3 g/l - Pyriproxyfen, Hektaş Yazlık Yağ® 850 g/l - Mineral yağ, Hektolineum® 700 g/l - Mineral yağ, HEKTAŞ Mollussisit ve Diğerleri, Allowin® %4 - Metaldehyde, Break-Thru S 240 100% - Polyether-Polymethylsiloxane-Copolymer, Hektovet %100 - Polyoxyethylene isodecyl ether, Supa Link® %42 - Carboxylic acid, Vapor Gard® 960 g/l - Pinolene (di-1-p-Menthene), HEKTAŞ Yaprak Gübresi, Agrichem Agri Max 11-7-10+TE, Agrichem AGRI-K, Agrichem AGRI-N, Agrichem BOOSTER ZnMo, Agrichem CAL 22, Agrichem COMPLETE ZMC, Agrichem ELITE ZINC Mn, Agrichem Feed N, Agrichem GROCAL, Agrichem KEYSTONE PLUS 6-20-0+TE, Agrichem Mag Flo, Agrichem MAXI FRUIT 3-15-21+TE, Agrichem OM3, Agrichem SUPA BOR PLUS, Agrichem Supa CaO 12, Agrichem SUPA IRON, Agrichem SUPA MANGANESE, Agrichem Supa ZBM, Agrichem SUPASTAND PHOS 4,5 -10-3+TE, Byzme TF, Croptec® 20-20-20 + ME, Microset® Süper, Nutri Leaf 20-20-20+ ME, Nutri Plant® 9-15-30 + 15SO​3 + ME, Pitstop Plus® CaB, Sol-u-gro® 12-48-8 + ME, Sugar Express® 4-10-40 + ME, Supa Bor®, Supa K®, Supa Zinc®, Bolver 8-4-3, Bolver Ca 18, Bolver K-CIT 24, FeedSet Blue, Granular K-Humate K 100, Nitropik, Nutri Leaf® 20-20-20 + ME, Pilatus®, Sequonia Ultra, Süper Heksal 10-9-6, SYNTHRON® EDDHA, YaraMila 20-10-0+(14SO3)+ME, YaraMila 20-10-10+(7SO3)+ME, YaraVera Amidas, HEKTAŞ Organomineral, Tradite 10.25.0+(15SO3)+ME, Tradite 11.11.11+(30 SO3)+ME, Tradite 11.11.11+11SO3+ME, Tradite 12-15-5+(15SO3)+ME, Tradite 12.12.0+ (30 SO3) + ME, Tradite 12.22.0 + (15 SO3) +ME, Tradite 15.20.0+ (10 SO3) + ME, Tradite 5.0.25+15SO3+ME, Tradite 5.8.12+30SO3+ME, Tradite 6.16.6+30SO3+ME, Tradite 7-7-7+(30SO3)+ME, Tradite 7.18.7+ (20 SO3) + ME, Tradite 8.21.0+(30 SO3)+ME, Tradite Azot 12, Tradite Azot 20+(30SO3), Tradite Azot 24+(5 SO3), Tradite Azot 30, HEKTAŞ Damlama Sulama GÜBRELERİ, YaraTera KRISTALON Black 18-6-24+(2MgO)+ME, YaraTera KRISTALON LABEL Blue 19-6-20+(3MgO)+ME, YaraTera KRISTALON LABEL Green 18-18-18+ME, YaraTera KRISTALON Red 12-12-36+ME, YaraTera KRISTALON Yellow 13-40-13+ME, HEKTAŞ SAF GÜBRELER, YaraTera Krista MAP 12-61-0, YaraTera Krista SOP., Malathion EM, Allegro, Almerinei, Almerinei PLUS, Alpha-Super 10 ULV, Alushta 116.2 EC, Alushta 240 EC, Amangel SL, Arbalet, Avirmec EC, Avuport 80 WP, Baladzon 430 SC, Baladzon 65 DF, Baladzon 65 WP, Baladzon T, Belegorsk 75 DF, Benifilin EC, Benpelle 480 SL, Benpelle M, Benpelle M-60, Bergamo 840 SL, Betagard 25 EC, Bifenstar 100 EC, Bifentraz 240 SC, Biobit WP 16000, Biogibb, Bordo Mix Valles, Boryspil 35 FS, Capslock 2F, Captan 500 FL, Chexill 25 WP, Chexill 50 WG, Copentan SC, Coperhid 30 DF, Coperhid 50 WP, Coperhid SC, Curcoz 50 WP, Curcoz R-DF, Curcoz Ultra, Curenox Micro 50 WG, Dark Angel OD 170, Dectatore, Dectatore 250 SC, Denska, Denska 050 SC, Dentis 1,5 ULV, Dentis 25 EC, Dikotan 455 SC, Dikotan 75 WG, Dikotan Blue, Dikotan M-22, Dikotan M-45, Diğer19 ürün, Driftçe 400, Driftçe 600, Drivefaster WG, Dynomo 50 WG, Emarebeno 02 EC, Emarebeno 05 SG, Emcenol 800, Ephtal 48 SL, Ephtal 72 SL, Epthal Ultra, Eptinate Ultra, Etokort 050 EW, Evanless, Evergate Pro, Everton 80 DF, Everton Ultra 60 WG, Examit 40 EC, FLUBALA 25 EC, Fono Super, Fruitone, Fugerox OD 240, Fungusitler98 ürün, Gothic 100 SL, Guard, Helimacide, Herby OD 120, Heykel 200 SC, Insert WG, Khubala 75 WP, Kingsor 5 EC, Klorban M 22 E, Klorzon 10 EC, Kodiac, Komore 300 EC, Kontrope 250 EC, Kor-Ester, Kor-Kunch 400 EC, Kor-Miltox, Kor-prex Dodine 65 WP, Koractive 45 EC, Koraksin, Koranil 50 WG, Koranil 500 SC, Korbett 250 EC, Korbigan 425 SC, Korbigan Ultra WP, Korcamba 420 SL, Korcamba 480 SL, Korcamba 75 WG, Korconil 500 SC, Korconil Plus CU, Korconil W-75, Korcycuron Mix Cup DS 70, Kordiclofen 600, Kordymet Blue 46 WP, Kordymet MZ 69 WP, Korfendor 500 SC, Korfenyrad 20 WP, Korfezin 400 SC, Korfithan 050 EW, Korfithan EC 250, Korfithan Pro, Korforam EC, Korfosat 48 SL, Korfosat PREMIUM, Korfosat STAR, Korfosat TURBO, Korgaren 360 SL, Koribut 20 WP, Korlent, Korlino 450 SC, Korlistro SC, Kormail Plus 10 EC, Kormazin 75 WP, Kormetox 240 SC, Kormic 2 F, Kormicarb 50 WP, Kormilin 25 WP, Kormilin 480 SC, Korminee 400 SC, Kormix, Kormoxene, Kornuron 5 EC, Korocarb 50 WP, Koroksim 50 WG, Koropik 080 EC, Koropik 240 EC, Korozeb MZ 68 WP, Korpam, Korphanate 70 WP, Korpollo 500 SC, Korprex 500 SC, Korprex 65 WG, Korpula 75 WG, Korquid 200 SL, Korrut 70 WG, Korsilex 50 WP, Korsilex-T 50 WP, Korsilex-T PLUS, Korsulfuron 75 WG, Kortac 100 EC, Kortac 100 SC, Kortagran WP, Korthiazate 150 EC, Korthroid EC 050, Kortiram Forte 80 WG, Kortiram Forte 80 WP, Kortomil 200 SL, Kortomil 90 SP, Koru-Alpha 5 EC, Korualpha 200 EC, Koruma Bakır WP, Koruma Bordomix 20 WP, Koruma Captan 50 WP, Koruma Dram 6-E, Koruma Faltan 50 FL, Koruma Faltan 50 WP, Koruma Faltan 80 WG, Koruma Faltan EXTRA, Koruma Göztaşı, Koruma Kükürt, Koruma Malathion %20 EM, Koruma Tonik, Koruma V-92, Koruma Weed Killer D, Koruma Yazlık Yağ, Koruma-Green 10 WP, Korumagor 40 EC, Korzade 50 WP, Korzamide 50 WP, Korzamox 120 SL, Korzamox ULTRA, Korzaquin 62,5 WG, Kotoox 10 SC, Kudos 38 WG, Kung-Fu 5 EC, Kungapp, Kurmuzine 70 WP, Liveron Alfa SC, Liveron Super, Lonrice 60 DF, Lonrice MET, Magmatil 500 EC, Mahler Me, Makto, Malamala 150 SC, Malamala 30 DG, Malathion WP, Mancester -S, Mancester -S XL, Manduro WG, Mavi Bordo 10 SC, Mavi Bordo 20 WG, Meprol 35 DS, Metatolle OİL, Metolmet WG, Miclothane 24 E, Miclothane MZ, Millera MH-30, Moderato 100 SC, Monikor EXTRA, Monterosso EC, Morecare DF, Mostar 20 SP, Mostar 50 WDG, Motivatör 100 SC, Namgold Süper SC, Nazatem 250 SC, Nazatem Top, Nemacap 20 EC, Nemaphos EC 400, Neo Stop, Oxyfene 2E, Parole 12 EC, Pesos 100 EC, Phomidan 480 SC, Precarb SL, Promise 200 SL, Promise FS 600, Promise Ultra EC, Promise WS 70, Pyramite, Pyricose 300 SC, Raincall SC, Rapture 3G, Ribasso 4 OD, Ribasso EXTRA, Ridozeb MZ 72 WP, Rubin 2 DS, Rubin 25 WP, Russo 200 EC, Sacred 76 WG, Sadabat 60 SL, Scabby 240 SC, Scorollan 240 SC, Scylla 225 EC, Shamardal OD 300, Sinapsis 75 DF, Siperkor 100 EW, Siperkor 2.5 ULV, Siperkor 20, Siperkor 25 EC, Siperkor 500 EC, Sploraz 450 EC, Sploraz P 490 EC, Status 330 E, Status 435 SC, Suhulet 10 EC, Super Kordant, Supernosad 240 SC, Syracusa 240 SC, Tagula, Tarkor Super, Tebcor Combi, Tebuji 060 FS, Tebuji 250 EW, Teofilo WP, Torchy 550 SC, Turop®Ultra, Tuviaan Forte, Windcall 25 EC, Zamindar, ilkalan 364 SE, illofob 28 EC, İnsektisitler, % 10 Chlorsulfuron, % 10 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı, % 2 Tebuconazole, % 20 Acetamiprid, % 20 Metalik Bakır’a eşdeğer Bordo Bulamacı, % 20 Metsulfuron- methyl, % 20 Pyridaben, % 20 Tebufenpyrad, % 21 Metalik Bakıra eşdeğer bakır tuzları( Bordo bulamacı+Bakıroksiklorit+Bakırkarbonat) + Mancozeb, % 25 Chlorothalonil + % 25 Metalik bakıra eşdeğer bakıroksiklorid, % 25 Diflubenzuron, % 25 Malathion, % 25 Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Sülfat, % 25 Pymetrozine, % 25 Tebuconazole, % 25 Tritosulfuron + % 50 Dicamba, % 3 Metaldehyde, % 30 Cymoxanil + % 22.5 Famoxadone, % 30 Mancozeb + % 12 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı, % 30 Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit, % 30 Thiram + % 30 Tolclofos Methyl, % 32.5 Fosetyl Al + % 25 Mancozeb + % 2.5 Cymoxanil, % 35 Metalaxyl, % 37.5 Cyprodinil + % 25 Fludioxonil, % 39.75 Metalik bakıra eşdeğer bakıroksiklorid + % 4.2 Cymoxanil, % 4 Metaldehyde, % 40 Metalik Bakıra eşdeğer Bakıroksiklorid + % 6 Dimethomorph, % 45 Mancozeb + % 5 Cymoxanil, % 45 Pyridate, % 5 Emamectin Benzoate, % 50 Acetamiprid, % 50 Captan, % 50 Captan + % 20 Pencycuron, % 50 Cymoxanil, % 50 Cyprodinil, % 50 Folpet, % 50 Kresoxim-methyl, % 50 Metalik Bakır’a eşdeğer gram bakır oksiklorid, % 50 Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit, % 50 Methiocarb, % 50 Nicosulfuron + % 25 Rimsulfuron, % 50 Pirimicarb, % 50 Propyzamide, % 50 Thifensulfuron methyl + % 25 Tribenuron methyl, % 50 Tolclofos-methyl, % 55 Metiram + % 5 Pyraclostrobin, % 57 Metiram + % 4.8 Cymoxanil, % 60 Bensulfuron methyl, % 60 Folpet + % 15 Prochloraz, % 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph, % 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl, % 64 Mancozeb + %4 Metalaxyl-M, % 65 Chloridazon, % 65 Dodine, % 65.9 Dicamba +% 4.1 Triasulfuron, % 70 Imidacloprid, % 70 Kükürt + % 4.5 Tebuconazole, % 70 Metamitron, % 70 Metribuzin, % 70 Thiophanate Methyl, % 72 Chlorothalonil + % 8 Cymoxanil, % 72 Mancozeb, % 73 Kükürt, % 75 Chlorothalonil, % 75 Chlorsulfuron, % 75 Cyromazine, % 75 Halosulfuron Methyl, % 75 Mancozeb, % 75 Sulfosulfuron, % 75 Tribenuron-methyl, % 76 Ziram, % 8.25 Bensulfuron methyl + % 1.75 Metsulfuron Methyl, % 80 Folpet, % 80 Fosetyl-Al, % 80 Kükürt (Mikronize Kükürt), % 80 Lenacil, % 80 Mancozeb, % 80 Maneb, % 80 Metiram, % 80 Thiram, % 9 Mefenpyr Diethyl + % 3 Mesosulfuron-methyl + % 0.6 Iodosulfuron-methyl-sodium, % 90 Methomyl, %1 Chlorpropham (CİPC), %1 lodosulfuron-Methyl sodium, Foramsulfuron, Isoxadifen-ethyl (Safener), %1.18 Alpha-naphtylacetamide (NAD) %0.43 Alpha-naphtylacetic acid (NAA), .2 Boscalid+ % 12.8 Pyraclostrobin, 10 g/L Alpha cypermethrin, 10 g/L Azadirachtin, 10 g/LGibberellin A4/A7, 100 g/L Alpha cypermethrin, 100 g/L Alphacypermethrin, 100 g/L Bifenthrin, 100 g/L Buprofezin + 20 g/L Lambda-cyhalothrin, 100 g/L Clopyralid, 100 g/L Cypermethrin, 100 g/L Novaluron, 100 g/L Penconazole, 100 g/L Pyriproxyfen, 100 g/L Spirotetramat, 100 g/L Tetraconazole, 108 g/L Haloxyfop-P-Methyl Ester, 110 g/L Etoxazole, 112 g/L Ethofumesate + 91 g/L Phenmedipham + 71 g/L Desmedipham, 116.2 g/L Clethodim, 119.75 g/L Thidiazuron +59.88 g/L Diuron, 120 g/L Deltamethrin, 120 g/L Teflubenzuron + 40 g/L Alpha Cypermethrin, 120 g/L İmazamox, 125 g/L Flutriafol, 15 g/L Deltamethrin, 15.7 g/L Deltamethrin, 150 g/I Fosthiazate, 150 g/L Propiconazole+150 g/L Difenoconazole, 150 g/L Teflubenzuron, 150 g/l Indoxacarb, 150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin, 150 gr/L Fluazifop-P-butyl, 16000 IU/mg Bacillus thuringiensis var. Kurstaki (Var.Serotype:H-7), 18 g/l Abamectin, 18.5 g/L Gibberellin A4/A7 ve 18.8 g/L 6-benzyladenin, 180 g/L Benfluralin, 188 g/L Maleic hydrazide, 190 g/ L Malathıon, 2 g/L Sodium ortho nitrophenolate + 3 g/L Sodium para nitrophenolate + 1 g/L Sodium penta nitroguaiacolate, 20 g/L Emamectin Benzoate, 20 g/L saf Gibberellic Asit (GA3), 200 g/L Azoxystrobin+125 g/L Difenoconazole, 200 g/L Cyhalofop Butyl, 200 g/L Cypermethrin, 200 g/L Diquat Dibromide, 200 g/L Ethoprophos, 200 g/L Fenazaquin, 200 g/L Imidacloprid, 200 g/L Methomyl, 200 g/LEsfenvalerate, 210 g/l İmidacloprid +90 g/l Beta-Cyfluthrin, 225 g/LBromoxynil, 227 g/L Chlorpyrifos-methyl, 240 g/L Bifenazate, 240 g/L Clethodim, 240 g/L Clodinafop-propargyl ve 60 g/L Cloquintocent- mexyl (Safener), 240 g/L Metaflumizone, 240 g/L Methoxyfenozide, 240 g/L Oxyfluorfen, 240 g/L Spinosad, 240 g/L Spirodiclofen, 240 g/L Spiromesifen, 240 g/L Tau-fluvalinate, 240 g/L Tebufenozide, 240 g/L Thiacloprid, 240 g/L Thiamethoxam, 244 g/L Chloridazon ve 150 g/L Triallate, 245 g/L Myclobutanil, 25 g/L Beta-Cyfluthrin, 25 g/L Cypermethrin, 25 g/L Deltamethrin, 25 g/L Fludioxonil+10 g/L Metalaxyl-M, 250 g/L Cypermethrin, 250 g/L Difenoconazole, 250 g/L Flurochloridone, 250 g/L Propiconazole, 250 g/L Tebuconazole, 250 g/L Triadimenol, 250 g/L saf Flutriafol, 250 g/l Azoxystrobin, 250 gr/L Oxadiazon, 250 gr/L Tebuconazole, 250 gr/lL Bentazone + 125 gr/L. MCPA, 284 g/L Diclofop Methyl, 30 g/L Mesosulfuron-methyl, 90 g/L Mefenpyr-diethyl (Safener), 30 g/L Nicosulfuron + 75 g/L Mesotrione, 300 g/L Pyrimethanil, 300 g/kg Thiram + 200 g/kg Tolclofos Methyl, 310 g/L Thiophanate-methyl + 187 g/L Epoxiconazole, 317 g/l Chlorothalonil + 317 g/l Metalik Bakıra eşdeğer bakıroksiklorid, 330 g/L Pendimethalin, 340 g/L MCPA+ 80 g/L Dicamba, 357 g/L MCPA’ya eşdeğer 557 gram MCPA- Ethylhexyl Ester + 7 g/L Florasulam, 357.5 g/L Metalik Bakır’a eşdeğer bakıroksiklorid, 360 g/L Hymexazol, 360 g/l Glyphosate Asit + 30 g/l Oxyfluorfen, 361.10 g/L Metalik Bakıra eşdeğer bakır hidroksit, 375 g/L Chlorothalonil + 50 g/L Cymoxanil, 40 g/L Nicosulfuron, 40 g/L Quizalofop-p-tefuryl, 40 g/L İmazamox, 400 g/L Buprofezin, 400 g/L Dimethoate, 400 g/L Fenamiphos, 400 g/L Fosforoz, 400 g/L Prochloraz + 125 g/L Triadimenol, 400 g/L Prochloraz + 90 g/L Propiconazole, 400 g/l Flusilazole, 400 gr/L Bentazone + 60 gr/L MCPA, 420 g/L Bispyribac-sodium, 421 g/L Hidrolize Protein, 424 g/L Glyphosate diammonium tuzu, 430 g/L Chloridazon, 435 g/l Pendimethalin, 441 g/L Glyphosate Potasyum Tuzu, 45 g/L Pinoxaden+20 g/L Cloquintocet-mexyl(safener), 45 g/L İmidacloprid + 5 g/L Abamectin, 450 g/L Linuron, 450 g/L Prochloraz, 452.42 g/L 2.4-D EHE (300 GAE) + 6.25 g/L Florasulam, 455 g/l Mancozeb, 480 g/L 2.4-D aside eşdeğer isooctyl ester, 480 g/L Bentazone, 480 g/L Dicamba, 480 g/L Diflubenzuron, 480 g/L Ethephon, 480 g/L Ethephon+ 60 g/L Cyclanilide, 480 g/L Glyphosate Asite eşdeğer Glyphosate isopropylamin tuzu, 480 g/L Mesotrione, 480 g/L Spinosad, 50 Pymetrozine, 50 g/L Cyfluthrin, 50 g/L Deltamethrin, 50 g/L Esfenvalerate, 50 g/L Etofenprox, 50 g/L Fenpyroximate, 50 g/L Hexythiazox, 50 g/L Lufenuron, 50 g/L Mepiquat chloride, 50 g/L Quizalofop-P-ethyl, 50 g/L Tepraloxydim, 50 g/L Triadimenol, 50 g/l Lambda-cyhalothrin, 500 g/L Chlorothalonil, 500 g/L Clofentezine, 500 g/L Cypermethrin, 500 g/L Cyprodinil, 500 g/L Dodine, 500 g/L Fenhexamid, 500 g/L Folpet, 500 g/L Metam-Sodium, 500 g/L Saf 2.4 -D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu, 500 g/L. İmazalil, 500 g/l Captan, 530 g/L Propamocarb-HCl + 310 g/L Fosetyl –Al, 550 gr. Fenbutation Oxide, 60 g/L Metconazole, 60 g/L Tebuconazole, 600 g/L Aclonifen, 600 g/L Fosforoz, 600 g/l İmidacloprid, 607 g/L Glyphosate İsopropylamin tuzu, 65.82 g/L Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Sülfat, 650 g/L Malathion, 69 g/L Fenoxaprop-p-ethyl + 34.5 g/L safener (Cloquintocet mexyl), 700 g/L Mineral Yağ+17.3 g/L Buprofezin, 700 g/L Mineral yağ, 704 g/L Mineral Yağ + 4 g/L İmidacloprid, 720 g/L Ethephon, 720 g/L Molinate, 722 g/L Propamocarb-HCI, 75 g/L Indoxacarb + 18 g/L Abamectin, 80 g/L Clodinafop-propargyl + 20 g/ Lherbisit antidotu( safener) Cloquintocet-mexyl, 800 g/L Parafinik Yağ, 850 g/L Mineral Yağ, 915 g/L S-Metolachlor + 45 g/L Benoxacor(Safener), 930 g/L S-Metolachlor + 30 g/L Benoxacor(Safener), 960 g/l S-metolachlor, Indoxacarb, Mancozeb + %1.75 Myclobutanil, Metalik Bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı, Phosmet, Spinetoram, Trifloxystrobin, ADAMA, ADAMA TARIM, Afalon® Dispersion, Agil® Extra 100 EC, Amarok® 565 SC, Apollo®, Arrodim Süper® 116 EC, Azimut® 320 SC, Belvedere Forte®, Brevis®, Bromotril® T, Calaris® 400 SC, Cavalry® 500 SC, Cinder® 400 CS, Clodinagan 240 EC®, Cloud®, Cormoran® 180 EC, Coswel® 250 WG, small, Cottonex® 500 SC, Deltapir® 50 WP, Discolo® Amin, Diurex® 80 WP, Embrelia 140 SC, Eos-800®, Estrella® 500 SC, Feinzin®, Flo-Captan® 50 WP, Folpan® 80 WDG, Galigan® 240 EC, Goltix® 70 WDG, Goltix® 700 SC, Goltix® Plus, Hekotril® 24 EC, Invert®, Lamdex® 50 CS, Legato® Lenns, Magnate® 50 EC, mall, Mastercop®, Mavrik® 2 F, Merpan 80 WDG®, Methomex® 90 SP, Mirador Forte® 160 EC, Mirage® 45 EC, Mokka®, Negri® 50 WP, Nimrod®, Novapak®, Orius 25® EW, Orius® FS 060, Pars Süper 5 EC, Pendigan®, Plemax®, Qualy® 300 EC, Quantum MZ®, Quorum® 480 WG, Racer® 20 CS, Racer® 25 EC, Reflect® 125 EC, Revus® 250 SC, Rimon Supra 10 SC®, Seedron®, Shavit® F 71.5 WP, Shavit® 25 EC, Sunbright®, Super Captan'h® 50 F, Traxos® 050 EC, Trek-P®, Zamir® 400 EW, Zoomer®, AGROBEST, ABAMECTIN 18 g/L EC, BIFENAZATE 240 g/L SC, ETOXAZOLE 110 g/L SC, HEXYTHIAZOX 50 g/L EC, PYRIDABEN % 20 WP, SPIRODICLOFEN 240 g/L SC, TEBUFENPYRAD % 20 WP, GIBBERELLINS + 6-BENZYLADENINE 18,5+18,8 g/L SL, SYLGARD 309, AZOXYSTROBIN 250 g/L SC, CAPTAN % 50 WP, CHLOROTHALONIL 500 g/L SC, COPPER OXYCHLORIDE+CHLOROTHALONIL % 25+25 WP, CYMOXANIL+MANCOZEB % 5+45 WP, CYPRODINIL % 50 WG, DIFENOCONAZOLE 250 g/L EC, DIFENOCONAZOLE+PROPICONAZOLE 150+150 g/L EC, DIMETHOMORPH+MANCOZEB % 9+60 WP, EPOXICONAZOLE+THIOPHANATE- METHYL 187+310 g/L SC, FENHEXAMID 500 g/L SC, FOSETYL-AL % 80 WP, HYMEXAZOL 360 g/L SL, IPRODIONE % 50 WP, KRESOXIM-METHYL % 50 WG, MANCOZEB % 80 WP, MANEB % 80 WP, METALAXYL % 35 DS, METALAXYL+MANCOZEB % 8+64 WP, PENCONAZOLE 100 g/L EC, PROCHLORAZ 450 g/L EC, PROPINEB % 70 WP, PROPINEB+CYMOXANIL % 70+6 WP, PYRIMETHANIL 300 g/L SC, TEBUCONAZOLE % 25 WP, THIRAM % 80 WP, TOLCLOFOS-METHYL+THIRAM % 20+30 WP, 2,4-D ACID 500 g/L SL, 2,4-D IOE 723 g/L EC, BENTAZONE+MCPA 250+125 g/L SL, CLETHODIM 116,2 g/L EC, CLODINAFOP-PROPARGYL 240 g/L EC, CLODINAFOP-PROPARGYL 80 g/L EC, CLOPYRALID 100 g/L SL, CYHALOFOP BUTYL 200 g/L EC, FLORASULAM+2,4-D ETHYLHEXYLESTE 6,25+452,42 g/L SC, GLYPHOSATE IPA 480 g/L SL, HALOXYFOP R METHYL ESTER 108 g/L EC, IMAZAMOX 40 g/L SL, LINURON 450 g/L SC, MESOTRIONE 480 g/L SC, MESOTRIONE+NICOSULFURON 75+30 g/L SC, METRIBUZIN % 70 WP, NICOSULFURON 40 g/L SC, OXADIAZON 250 g/L EC, OXYFLUORFEN 240 g/L EC, PENDIMETHALIN 330 g/L EC, QUIZALOFOP-P-ETHYL 50 g/L EC, RIMSULFURON % 25 SG, S-METOLACHLOR+BENOXACOR 915+45 g/L EC, TRALKOXYDIM 250 g/L SC, TRIBENURON-METHYL % 75 DF, ACETAMIPRID % 20 SP, ALPHA-CYPERMETHRIN 100 g/L EC, BUPROFEZIN 400 g/L SC, BIFENTHRIN 100 g/L EC, CYPERMETHRIN 250 g/L EC, DELTAMETHRIN 25 g/L EC, DIFLUBENZURON 480 g/L SC, DIMETHOATE 400 g/L EC, EMAMECTIN BENZOATE % 5 SG, ESFENVALERATE 200 g/L EC, IMIDACLOPRID % 70 WS, IMIDACLOPRID 350 g/L SC, IMIDACLOPRID 600 g/L FS, INDOXACARB 150 g/L SC, LAMBDA-CYHALOTHRIN 50 g/L EC, LUFENURON 50 g/L EC, MALATHION % 25 WP, MALATHION 650 g/L EC, METHOXYFENOZIDE 240 g/L SC, PYMETROZINE % 50 WG, PYRIPROXYFEN 50 g/L EC, THIACLOPRID 240 g/L OD, THIAMETHOXAM 240 g/L SC, FENAMIPHOS 400 g/L EC, ALGAMEK 1.8 EC, PERSPECTA 240, EUROGOLD, YOKSORRUN 5 EC, MOONMITE, CONTIER, SELDONY 20 WP, PULSUFER, INNOGARD 309, ROTUNDIS, BEST CAPTAN 50 WP, CASARO 50 SC, SKYNER, KARZEP 50 WP, KORITUS, APPLORE 25 EC, BROADER 30 EC, PERTRAK MZ, BERAUT, CORRIDOR 50 SC, VELIYETTE, VURGAREN, KARNAVAL 50 WP, KAMBIT, MAYCEB M-45, BEST MAYNEB M-22, CANPRIN 35 DS, PATAMIL 72 WP, FULLPAS 100 EC, SOUFREX, HOSTRAKOL 70 WP, HOSTRAKOL COMBO, MELINTOS, BESTKUR 25 WP, BEST FORTE 80 WP, CANOLEX T-50 WP, BEST AMIN 500 SL, BEST ESTER 48 EC, BASARAN-M, SONDELECT, TERDOK 240 EC, TERDOK 080 EC, ZUCRADUR 100, CHILLINGER 200 EC, CUTTENG, SONROUND 48 SL, BASEGATE, BAYTORE 40 SL, SALMAN 45 SC, BASETRIO, BESTUTAX, TAVLON, KALSON, SERASTAR, GONDOLIER 240 EC, BESTSTOK 330 E, HELGA SUPER, WEEDAGER, LOBBI, CAVERNON, GROMSTOR, GOLDPLAN 20 SP, BEST ALFA 100 EC, BUPROLED, CERVIAN 100 EC, BEST SIPER 25 EC, JETSIS 2,5 EC, BESTMILYN, ALPGOR 40 EC, SURRENDER 5 SG, BESTGOL 20 EC, RESUMME WS 70, EFEDOR SC 350, RESUMME FS 600, AWACANT, PETRA 5 EC, BIG-MECH, NIVATHION 25 WP, NIVATHION 60 EC, PIANTA 240 SC, BESTIAT, GOLDAMIRAL 5 EC, ROCKYPSO, AKTINARA 240 SC, NEMASAT 400 EC, BASF TARIM, Acrobat® Plus, Activus®, Akris®, Altacor® 35 WG, Alverde®, Aramo® 45, Arrat®, Aspire® 60 SL, Aviso® WG, Azotrax®, Barox®, Basagran®, Basagran® DP, Basagran® M, Bellis®, Beyond® New, Candia®, Cantus® WG, Carla®, Claudia®, Collis® SC, Delan® Pro, Faban®, Facet®, Fastac® 100 EC, Fendona® %6 SC, Fiona®, Gloria®, Goliath® Gel, Insure® Perform, Intervix® Plus, Intervix® Pro, Kezuro®, Kumulus® DF, Ludion®, Maccani®, Mythic® SC, Opera® Max, Orvego®, Pix®, Polyram® DF, Priaxor® EC, Privest® SC, RAK® 2 Pro, RAK® 3, RAK® 5+6, Retengo® Plus, Seltima®, Sercadis®, Serifel®, Signum® WG, Sorexa® Blok, Spectrum®, Stomp® Aqua, Stomp® Extra, Storm® Pasta, Storm® Secure, Stratos®, Systiva®, Tetris® 75 EC, Tocata® TR, Velonta® TR, Vivando®, BAYER, BAYER TARIM, Adengo ® SC 465, Aliette® WG 800, Alion®, Aqua K-Othrine®, Arabus SC 240, Atlantis® Star, Attribut® Super, BLATTANEX, Bayfidan® EW 050, Betanal® maxxPro OD 209®, Bioact&Velum Prime®, Buctril® MC, Calypso® OD 240, Challenge®SC -600, Consento® SC 450, DeRuiter, Decis® 2.5 EC, Decis® Trap, Dekalb®, Dropp Ultra, Ekipp® Super WG 61, Emesto® Silver FS 118, Envidor® SC 240, Envidor® Speed SC 240, Ficam® W, Finish Pro & Dropp Ultra, Flint WG 50, Flying Insects Aeresol, Folicur ® WP 25, Galmano®, Gaucho®, Infinito® SC 687,5, Input ® EC 460, Interrupt SC 240, K-Obiol® EC 25, K-Othrine® PRO, K-Othrine® SC 50 50 ml, K-Othrine® SC 50 500 ml, K-Othrine® WG 25, Kanola tohumu, Kelt ® WG 85, Lamardor® New, Laudis® OD 66, Luna Experience ® SC 400, Luna Tranquility® SC 500, MAXFORCE® PRIME, MAXFORCE® QUANTUM, Madison® SC 263, MaxForce 5 g, MaxForce® IC, Maxforce® Fly Bait 1 kg, Maxforce® Fly Bait 125g, Maxforce® Platin, Melody® Duo WP 66.8, Merlin® Flexx SC 480, Movento® SC 100, Mythos®, Nativo® WG 75, Pomarsol Forte® WP 80, Previcur® Energy SL 840, Profiler®, Prosaro EC 250, Proteus® OD 170, RODILON® Paste 10g, Racumin 2x250 gr, Ralon® Super, Raxil ® DS 2, Redigo ® M, Requiem®, Ricestar® EC 14, Rodilon® Mum Blok, Rodilon® Paste 5kg, SOLFAC® EW 50, SOLFAC® WP 10, Seminis, Sencor ® Gold WG 41,5, Sencor ® SC 600, Serenade® SC, Sigma® OF 120, Solfac® EC 50, Soligor® EC 425, Teldor® SC 500, Velum Prime ® SC 400, Zapper, CORTEVA, DOW AGRO, DUPONT, ADMIRAL 10 EC, APHET, BELLKUTE 40 WP, CORTO, CUPERTINE SUPER WP, CURENOX 50 WP, DEFOLYANT, DİPEL DF, EXILIS, FALGIB, FALGRO, FLORGIB ® 2SL, GRIFON ® SC, HARU, INPUL 75 WG, ISOMATE-C PLUS, ISONET L, KABUKI, KANEMITE SC, KASURI, KAZUYA, MILBEKNOCK, MILDICUT, MOSPILAN 20 SP, MOXIMATE, NISSORUN 5EC, PERLAN, PLINTO ® WG, RANMAN, RANMAN TOP, RITREAP %5 EW, RIZOLEX 50 SC, RIZOLEX-T 50 WP, SANMITE, SATDOWN, SUMIGOLD 20 EC, SUMIRIZ-T 60 WP, SUMITOP WP, TACHIGAREN 30L, TACHIGAREN 70 WP, TARGA SUPER, TEPPEKİ, TUNGA, YAMATO, YOKOZUNA, SYNGENTA, SYNGENTA TARIM, Actara 240 SC, Actellic 50 EC, Advion Hamamböceği, Advion Karınca, Advion Karınca Jeli, Agrimec EC, Amistar Gold, Amistar Trio 255 EC, Amistar Xtra, Ampexio, Ampligo 150 ZC, Aprin, Aprin XL 350 ES, Armure 300 EC, Artea Plus 410 EC, Avion, Axial 050 EC, Berelex %40 WSG, Bion MX 44 WG, Bravo, Bravo 720 SC, Carial 43WG, Celest Max, Celest Max 100 FS, Certicor 050 FS, Chorus 50 WG, Colzor 540 EC, Cruiser 350 FS, Defi Maxx, Dialen Super 464 SL, Dual S Gold 915 EC, Durivo 300 SC, Dynasty CST 125 FS, Elumis, Envoke 75 WG, Force Zea, Fortenza 600 FS, Fusilade Forte, Ghibli, Hagax, Icon 10 CS, Icon 10 WP, Icon 2.5 EC, Icon 2.5 EW, Icon Ultra Sprey, Imperator 25 EC, Imperator® Sprey, Isabion, Karate Zeon, Klerat Mum Blok, Klerat Pellet, Klerat® Pasta, Lintur 70 WG, Lumax 537,5 SE, Maxim Quattro, Maxim XL 035 FS, Mertect 230 SC, Nemathorin 10 G, Nemathorin 150 EC, Ninja 5 EC, Pergado MZ, Porkan, Primextra, Primextra Opti 500 SC, Proclaim 05 SG, Proclaim Opti UV 05 WG, Quadris Maxx, Regalia, Reglone, Revus Pro, Ridomil Gold Extra, Ridomil Gold MZ 68 WG, Score 250 EC, Sequestrene Fe, Soyisim, Switch 62.5 WG, Tecto 500 SC, Terimler ve Şartlar, Tervigo 20 SC, Thiovit Jet, Topas 100 EC, Touchdown Premium, Trigard 75 WP, Vibrance 500FS, Voliam Targo 063 SC, ZZ-Cuprocol, imperator, CANSA TARIM, Admin 10 EC, Canderman100 EC, CanidorEC 050 EC, Caniplan 20 SP, Canmec EC, Canmetrin25 EC, Canrag 125 SC, Cansa Alfemethrin 100 EC, Cansagor 40 EC, Cansalpha 20 EC, Decan 2.5 EC, İnsector 350 SC, Larvadef 48 SC, Provent SC, Savant SL 50, Sumosa EC, Approx SE, Banko 500 SC, Bordocan 20 WP, Bulboss EC, Can Kaptan 50 WP, Candax 3500 DF, Canfidan EC 250, Cangaren SL, Cankozeb M-45, Cansa Kuppa Bakır 50 WP, Cansamil 72 WP, Cansaneb M-22, Cansarine SC, Cansetyl 300 SC, Divine Blue WP, Fungirol SC, Marduk 100 EC, Mevaksil Bakır SC, Observa 300 EC, Pivot 2 DS, Pivot 25 EC, Pivot 25 WP, Rage 70 WP, Santra Forte, Sunder XT-50 WP, Terminus, Trival Forte, Adol 80 WP, Arozen, Betafem Comp., Bluster, Can-Amin 50 LC, Canaxitin, Cansa Goliaht 2 E, Cansa Ranidap 48 SL, Cansasiper, Clery 080 EC, Conduct 45 EC, Ethonn OD, Ethonn Ultra, Fuldown 600 SC, Jawa, Kront, Longarm, Piyambo, Podrice BM, Sadiron 240 EC, Select Super, Wuya, Akardex, Canhiper, Canizox 5 EC, Canmec, Ermot, Mosecan, Orental, Panula 20 SC, Sondar 550 SC, Atonik 4 Forte, Canpiks, Croson 480 SL, Gibber 10 TB, Gibber 20 SL, Racine, Daunt, Pikap, Raisan 50 SL, Canagro B-11, Canagro B-11 SL, Cansamar K-24, Fiton, Fronza, Fronza pH Plus, ASTRANOVA TARIM, Herbisitler, Agnupan® 70 WP, Amid® 330 EC, 330 g/l Pendimethalin, Anhui® 40 SC, 40 g/l Nicosulfuron, Astradex®, 200 g/l Cyhalofop-butyl, Astragil®, Astran® SC, 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron, Avastra® 200 SL, 200 g/l Glufosinate-ammonium tuzu, Best Stopper®, 480 g/l Glyphosate -Amin Tuzu, Doğer Amin®, 500 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu, Doğer Ester®, 480 g/l 2,4-D Asite eşdeğer Isooctylester, Fondet® 4F, 480 g/l Oxyfluorfen, Fujion-S®, 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor, Granas® SC, 250 g/l Glyphosate asite eşdeğer glyphosate isopropylamin tuzu+ 40 g/l Diflufenican, Herok-E® 400 SC, 420 g/l Bispyribac sodium, Kavrol® 48 SC, 480 g-l Mesotrione, Loxdor® SC, 450 g/l Linuron, Madbon®, 480 g/l Bentazone, Madbon® M 60, 400 g/l Bentazone + 60 g/l MCPA, Madbon®-M, 250 g/l Bentazone + 125 g/l MCPA, NADAS, Novagap® 600 SC, 600 g/l Aclonifen, Paysert Progress® EC, 112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham, Shangdong® 240 EC, 240 g/l Clodinafop-propargyl + 60 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener), Simirna-X®, Etki Şekli : 40 g/l Imazamox, Taxsus®, 116,2 g/l Clethodim, Tayrex®-Star, 250 g/l Oxadiazon, Fungisitler, ACS-Forte®, %80 Thiram, Acs® Bakır Hidroksit, %35 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit, Agn-Captan® 50 WP, Agn-Captan® 500 SC, Agnicor® SC, 300 g/l Pyrimethanil, Agno Power®, 400 g/l Prochloraz + 90 g/l Propiconazole, Agshine® 50 WG, %50 Cyprodinil, Anbimex®, 85 g/l Pyraclostrobin + 62.5 g/l Epoxiconazole, Antalia® 250 EC, 250 g/l Difenoconazole, ARGERUS 400, 400 g/l Fosforoz asit, Astmazine Combi® 76 WP, % 70 Propineb + % 6 Cymoxanil, Astmazine® 70 WP, % 70 Propineb, ASTRALİSTO, %55 Metiram + % 5 Pyraclostrobin, Badlans®, %25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin, Berrlan®, % 50 Kresoxim – Methyl, BlueMac® 72 WP, %72 Mancozeb, BlueMac®-M 45, Bluemax Bordolex®, %20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı, Capselon® 50 WP, Castra® SC, 100 g/l Kresoxim methyl + 200 g/l Boscalid, Chedar® 500 SC, 500 g/l Chlorothalonil, Cheyan®, 250 g/l Triadimenol, Cland® WP, Cotmas® 35 FS, 25 g/l Fludioxonil* + 10 g/l Metalaxyl-M**, Darkeven® SC, 500 g/l Fenhexamid, Doğer Bakır® 50 WP, %50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid, Elegans® 50 WP, %50 Tolclofos-methyl, Erzen® 70 WP, %70 Thiophanate methyl, Fronter Energy® SL, 530 g/l Propamocarb HCI + 310 g/l Fosetyl-AI, Kupkol® 700, 700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid, Kutana Optı®, % 30 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit, Lacerta® 250 SC, Lacerta® Maxx, 200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole, Lavia®, %26,7 Boscalid + %6,7 Pyraclostrobin, Lee-Moon® 40 EC, LEMURİZ 68 WG, % 64 Mancozeb + % 4 Metalaxyl-m, Magnesya® SC, 500 g/l Dodine, Marde® 80 DF, %80 Metiram, Novadax® 36 SL, 360 g/l Hymexazol, Oxadone-Pro® 300 EC, 150 g/l Propiconazole* + 150 g/l Difenoconazole, Pestige®, %25 Tebuconazole, Pestige® 250 EC, 250 g/l Tebuconazole, Polyen® 72 WP, %64 Mancozeb + %8 Metalaxyl, Polyza®, %20 w/w Mancozeb + %21 Metalik Bakıra eşdeğer, PROYZA 72 SL, 722 g/l Propamocarb-HCI, Sahnovar® 2, 361,1 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit, Saupolo® 80 SC, %80 Kükürt, Saupolo® 80 WG, Sorides®, 500 g/l Imazalil, Spidoll® DF, %22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil, Stacid® EC, 450 g/l Prochloraz, Stin® 80 WG, Stin® 80 WP, %80 Fosetyl-Al, Synet® WG, %57 Metiram * + %4.8 Cymoxanil, Taurica® 50 WG, %50 Trifloxystrobin (ISO), Tunadis® 100 EC, 100 g/l Penconazole, Yekdoz® WG, % 37,5 Cyprodinil + % 25 Fludioxonil, Zelve® 76 WG, %76 Ziram, İnsektisitler - Akarisitler, Agnotorin® 10 G, %10 Fosthiazate, Agnotorin®150 EC, 150 g/l Fosthiazate, Algebar®, 240 g/l Metaflumizone, Alopec® EC, Amassis® 25 EC, 25 g/l Beta - Cyfluthrin, Ancora® 5 EC, 50 g/l Lambda Cyhalothrin, Aralix® 480 SC, 480 g/l Spinosad, ASTROZE, 240 g/l Methoxyfenozide, BARBELO 100 SC, 100 g/l Spirotetramat, Bedlis® 50 EC, 50 g/l Lufenuron, Bemisit® WG, %50 Pymetrozine, Bizantion® 240 SC, 240 g/l Spiromesifen, Chamer® 240 SC, 240 g/l Bifenazate, CHARE 22 E, Chinufur® EC, 9.3 g/l Milbemectin, Climaxer® 48 SC, 480 g/l Diflubenzuron, Concid® EC, 50 g/l Hexythiazox, Consalt® 240 OD, 240 g/l Thiacloprid, Deltadoğ® 25 EC, 25 g/l Deltamethrin, Demethion® 40 EM, 400 g/l Dimethoate, Dodan-Cap® EC, 200 g/l Ethoprophos, Dorpan® 4 EC, 480 g/l Chlorpyrifos - Ethyl, Elmire® 100 EC, 100 g/l Bifenthrin, Exclar® 500 SC, 500 g/l Clofentezine, FAREZ 247 SC, 141 g/l Thiamethoxam+106 g/l Lambda-cyhalothrin, Foliax® 240 SC, 240 g/l Spirodiclofen, Goodbye® Pellet, % 6 Metaldehyde, Graiser® 350 FS, 350 g/l Thiamethoxam, Infinityy®, 50 g/l Etofenprox, KAPADOKIA 65 EC, 650 g/l Malathion, Killban® 25 WP, %25 Chlorpyrifos - Ethyl, Ningbo® 20 EC, 200 g/l Cypermethrin, Ningbo® 25 EC, 250 g/l Cypermethrin, NovaMite® SC, 110 g/l Etoxazole, Novasat® 75 WP, %75 Cyromazine, Novirad® 100 EC, 100 g/l Pyriproxyfen, Potegon® 20 SP, %20 Acetamiprid, Rhamses® 20 WP, %20 Pyridaben, Shaolin® 100 EC, 100 g/l Alphacypermethrin, Spodhel® SG, Sudoor® 400 SC, 400 g/l Buprofezin, Tulbert® 240 SC, 240 g/l Thiamethoxam, Tunchii® 150 SC, Weronica® 20 SL, 200 g/l Methomyl, Yimacho Oil®, 4 g/l Imidacloprid + 704 g/l Mineral yağ, Yimacho® 350 SC, 350 g/l Imidacloprid, Yimacho® 600 FS, 600 g/l Imidacloprid, Halk Sağlığı, Agilis® 10 SC, Novaral® 10 WG, %10 Pyriproxyfen, Pascal® 5 SC, 50 g/l Deltamethrin, Gübre, CropShield K750, GROWFAST (9-16-0), Likofert (7-11-0) ®, Toplam N: %7, Nitrat N: %7, Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : %11, Nova Map ®12-61-0, Toplam N: % 12, Amonyak azotu: %12, Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5): % 61, Nova MKP® 0-52-34, Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5): %52 Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O): % 34, Nova Potasyum Sülfat® 0-0-50, Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O): %50, Bitki Büyüme Düzenleyiciler, Astranur® SL, 18,5 g/l Gibberellin A4/A7 + 18,8 g/l 6-Benzyladenine, ATTACK 72 SL, 720 g/l Ethephon, NovaGibb® SL, 20 g / l Gibberellik Asit, WHITESTAR, ORGANİK SİLİKON, BLACK GOLD, LARİCAP 20 EC, Ethoprophos 200gr/lt, OLYMPHOS 10 G, Ethoprophos, PLACUR 40 EC, Fenamiphos 400gr/lt, PLASMİDE GRANÜLG, Dazomet %97, CAVVONT, Lambda-cyhalothrin+Bufrofezin 20+100gr/lt EC, COACHO WS 70, Imidacloprid % 70, COACHO FS 600, Imidacloprid % 60 FS, DIENN M 22, Chlorpyrifos Methyl 227gr/lt, GHARLAN OD 240, Thiacloprid 240gr/lt, GOLDAN 50 WP, Phosmet 50WP, KASSA 100 EC, Bifenthrin 100gr/lt, KLIMACIDE, Metaldehyde %6 GR, LARMITIN 25 WP, Diflubenzuron %25, ONGECIN, 850 g/l Mineral yağ, SERATTIN 240 SC, Thiamethoxam 240gr/lt, TUNCH 150 EC, Indoxocarb 150 gr/lt, SMART 75 WP, Cyromazine %75, SANTER OD 300, Imidacloprid+Betacyfluthrin 210+90, RED SUNNY 50 EC, Lambda-Cyhalothrin 50gr/lt, PLATINIUM 50 WG, Pymetrozine %50, PLATİN MALATHİON 65 EC, Malathion 190gr/lt, PLAMITIN 48 SC, Diflubenzuron 480gr/lt, PLAFORA 247 SC, Thiamethoxam+Lambda Cyhalothrin 141gr/lt+106gr/lt, PİNTO 50 EC, Lufenuron 50gr/lt, PARTHROID, Cyfluthrin 50 gr/lt, PANCART SG, Emamectin Benzoate, PACODITY 240 SC, Methoxyfenozide 240gr/lt, OPTION, 700 g/1 Mineral yağ, MARJINAL 100 EC, Pyriproxyfen 100gr/lt EC, PLATIN MALATHION, EFFORE 20 SP, Acetamiprid (1) %20, DICENTRA, Dimethoate 400gr/lt, DECLARE 25 EC, Deltamethrin 25gr/lt, CYPRA PLUS, Cypermethrin 250EC, CRICKET 100 EC, Alpha-Cypermethrine 100gr/lt, COUPON 90 SP, Methomyl %20gr/lt, COMRASOR OIL SC 708, Imidacloprid+Mineral Yağ Oil 708gr/lt, BACKEN 350 SC, Imidacloprid 350 gr/lt, ACSONAT, Buprofezin 400gr/lt, ANACONDA 600, Aclonifen 600gr/lt SC, BUCKSTAR 25 EC, Oxadiazon 250 gr/lt, COLIBAST 48 SC, Mesotrine 480gr/lt SC, CRAX 60 DF, Bensulfuron Methyl %60, DRAMA 50 EC, Tepraloxydim 50gr/lt, DONCEP, Rimsulfuron 25% WG, DUPE’S, Metolachlor 930gr/lt, EFSANE 70 WP, Metrubuzine %70, FENDAL 33 EC, Pendimethalin 330gr/lt, FTIPP, SUSPANSİYON KONSANTRE(SC), GALLEON 24 EC, Oxyfluorfen 240gr/lt, LINOSSON 450 SC, SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC), MASERATTI, 2,4-D Ethylester 452,42gr/lt+Florasulam 6,2525 gr/, MIDFIELD 5 EC, Quizalofob-P-Ethyl 50 gr/lt, MONDREAL, Clopyralid 100gr/lt EC, NEYGRAN M, Bentazone+MCPA 250+125 gr/lt SL, OTASON 40 OD, Nicosulfuron 40 gr/lt, PANTOZEN M 60, Bentazone 480 gr/lt SL, PANTOZEN 48 SL, PEACE SUPER, Clethodim 116,2gr/lt, PLADRAM 72 EC, Molinate 720gr/lt, PLANOMI 400 SC, Bispyrabac-Sodium 420gr/lt, PLANSTAR, Tribenuron-Methyl %75, POSTAMIN 500 SL, 2.4 D Asit 500gr/lt, POSTESTER 48 EC, Isooctyl ester 480 gr/lt, PREDEX, Chloridazon 244gr/lt+Triallate 150gr/lt, SETTENAL, Phenmedipham+Desmedipham-Ethofumesate 91-71-112 gr, STANBY 48 SL, Glyphosate IPA 480gr/lt, STANBY STAR, Suda Çözünen Konsantre (SL), STICKER, Cyhalofob-Butyl 200gr/lt EC, SUPER KOLENT, Haloxyfob Methylester 108gr/lt, THELARA, Tralkoxydim 250gr/lt, TUXIDO 24 EC, Clodinafop-Propargyl 240gr/lt, WIXAMON 40 SL, Imazamox 40gr/lt SL, TERAZIN, Foramsulfuron +İodosulfuron-Methylsodium+İs, TENLONTER 25 EC, Flurochloridone 250 gr/lt EC, SYPESTO, STMELL, Mesotrine 75gr/lt + Nicosulfuron 30gr/lt, NUANCE FORTE, Fluazifob-P-Ethyl 150gr/lt, LARSON SL, Dicamba-2,4D Asit 120+344gr/lt, LARBYE MAX, Glyphosate %74.8 WSG, GELIYO 080 EC, Clodinafop-Propargyl 80gr/lt, DEGLAROT WG, Aminopyralid+Florasulam 30+15, COSSAONE 75 DF, Metrubuzine %75, KAUS WG, %37,5 Cyprodinil +%25 Fludioxonil, LARDODINE 500 SC, Dodine 500gr/lt, LYSHA, Prochloraz 150 gr/lt+Epoxiconazole 42 gr/lt, PLALEX-T 50 WP, Tolcofos-methyl 50%, PLATİN MAX WG, Cymaoxanil+Copper Oxychloride+Mancozeb 4-30-13,3, TACHAN 50 WG, Cyprodinil WG %50, WELTECH, Mancozeb+Famoxadone % 62,5+ 6,25, TRIO TR, Pyraclostrobin+Metriam %5, TOP -UP 100 EC, Penconazole 100gr/lt, SURVITOP 70 WP, Thiophnate-Methyl %70w/w, SUNCUPRO BORDO, Bordo Bulamaci %75, SUNCUPRO BAKIR 50 WP, Copper Oxychloride %50w/w, SULGRAN WG, Kükürt WDG %80, SCANDAL 250 EC, Difenconazole 250gr/lt, ROXEN 25 WP, Tebuconazole %25, RİZAM WG, Ziram %76 WDG, PLAYMURE 300 EC, Difenconazole+Propiconazole 150+150gr/lt EC, PLAYFARM DF, Metiram %80, PLAVAX 200 FF, Thiram 205.9gr/lt+Carboxin 205.9gr/lt, PLATIN MAX WG, PLATIN CAPTAN 50 WP, Captan %50w/w, PLAGAREN 360 SL, Hymexazol 360gr/lt, PLACOPPY 77 WG, Copper Hidroksit %50, PLACATE 80 WP, Fosetyl-Al %80, PLACARD, Propamocarb 722gr/lt, PATCH, Flutriafol 125gr/lt, PARACONIL 500 SC, Chlorothalonil 500gr/lt, OZACC, Azoxstrobin 250gr/lt, OLKOR 500 SC, Fenhexamid 500gr/lt SC, MYPOS, Pyrimethalin 300gr/lt, MIRELLA MZ 72, Metelaxyl %8+Mancozeb %64, METTO ULTRA, Epoxiconazole+Thiophanate-methyl 187gr/lt+310gr/lt, MANCO 80 WP, Mancozeb %80, IROMEN, Süspansiyon Konsantre (SC), FINNEST-M, Copper Oxychloride, EZZRA EC, Prochloraz+Propiconazole, EMPATY, Myclobutanil 245gr/lt, DRENCH, Kresoxim-methyl %50w/w, CURYE 50 WP, Cymaoxanil+Mancozeb 5+45, BIGEST, Epoxiconazole+Carbendazim 125 gr/lt+125 gr/lt, BAYONET EW, Triadimenol 50gr/lt EW, BAYONET 250 EC, Triadimenol 250 gr/lt, BALCONY, Prochloraz 450gr/lt, ARBATT MZ, Dimethomorph+Mancozeb 9+%60WP, ALIDA 50 EC, Imazalil 500 gr/lt, NEMASOL, Metam-Sodium 500 gr/lt, TAMIFUME 690, Metam-Potasyum 690gr/lt, TAMTOXIN, %57 w/w Aluminyum Phosphide, BAYTOXIN, %66 w/w Magnesium Phosphide, ETAPIC 72 SL, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ, ETAP ULTRA SC, PERPLEX, PERPLEX 20 SL, BIBORON, BORCAL, DRIPLANT, FEEDPACK AMINO, FEEDPAC COMBI, FEEDPAC FERRO, FEEDPAC HUMATE, FEEDPAC SEAWEED, FEEDPAC ZİNC, FLYPOT 3-0-25, FULVİT % 75, GROW COPPER, HUMA-A 25, IQFERT, MIXPLANT COMBI, MULTICAL, PLASOS, UP ZİNC 5-20-0+5 ZN, WOKOZIM, ZİNC GROW, ZINC PLANT DF, PANSANDO 240 SC, Spirodiclofen 240gr/lt, PLARON SC 240, Spiromesifen 240gr/lt, WECTORE 550 SC, Fenbutatin Oxide 550gr/lt, SYDABEN 20 WP, Pyridaben %20, SUUM 10 EC, Etoxazole 110gr/lt, PLAMEC 18, Abamectin 18gr/lt, PLADOX 50 EC, EMULSİYON KONSANTRE (EC), PEAK 500 SC, Clofentezine 500 gr/lt SC, MELTOLAN 20 WP, Tebufenpyrad %20, BANDERO, Fenpyroximate 50 gr/lt SC. Havale/EFT seçeneğindeki bankalar: AKBANK T.A.Ş., ALTERNATİFBANK A.Ş., ANADOLUBANK A.Ş., ARAP TÜRK BANKASI A.Ş., BANK MELLAT, BANK OF CHINA TURKEY A.Ş., BURGAN BANK A.Ş., CITIBANK A.Ş., DENİZBANK A.Ş., DEUTSCHE BANK A.Ş., FİBABANKA A.Ş., HABIB BANK LIMITED, HSBC BANK A.Ş., ICBC TURKEY BANK A.Ş., ING BANK A.Ş., INTESA SANPAOLO S.P.A., JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, MUFG BANK TURKEY A.Ş., ODEA BANK A.Ş., QNB FİNANSBANK A.Ş., RABOBANK A.Ş., SOCIETE GENERALE S.A., T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş., TURKISH BANK A.Ş., TURKLAND BANK A.Ş., TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş., TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş., TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş., TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O., TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş., ŞEKERBANK T.A.Ş.

GALAXY 240 EC - Seçici Ot ilacı

GALAXY 240 EC - Seçici Ot ilacı

Formulasyonu: EC (Emülsiye Olabilen Konsantre)Aktif Madde: 240 g/l OxyfluorfenRuhsat Durum..

0,01 TL 189,00 TL Vergiler Hariç: 0,01 TL

VENZAR 80 WP 1 KG Şeker Pancarı Ot İlacı

VENZAR 80 WP 1 KG Şeker Pancarı Ot İlacı

Venzar®HerbisitEtken Madde%80 LenacilFormülasyonSuda Islanabilir Toz (WP) ..

0,01 TL 464,40 TL Vergiler Hariç: 0,01 TL

Gösterilen: 1 ile 2 arası, toplam: 2 (1 Sayfa)